BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Zamyšlení nad plány

Jaká jsou naše plány a vize do roku 2025? Kde bychom chtěli být za tři roky? Toto je malý výběr z naší strategie, filozofie, či možná jen snů a přání. Ne všechny sny se vyplní ale chceme Vám alespoň naznačit, kam má naše činnost směřovat.

 

Pro koho tu jsme?

Pro koho tu je Adventure Březová z.s.? Komu má být Adventure Březová hlavním přínosem?

 

Pro mladé lidi z celé ČR, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží

Jde nám především o oblast, inu "vědecky" řečeno neformálního vzdělávání dětí a mládeže. V oblasti, ve které působíme chceme být skutečnou jedničkou. zvláště pak pro mladé lidi, které nadchne práce s dětmi a mládeží. Vždyť co je krásnějšího než to dávat druhým zážitky, být pro ně vzorem, formovat pozitivně jejich dětství a zůstat nadlouho, někdy i navždy v jejich paměti. Zastáváme názor, že tato práce pro druhé stejně nejvíc dá do života takto odhodlaným mladým lidem

 

Pro děti z celé ČR

Vezměme si to na příkladu: Být příznivcem "LARP" nebo středověkých Stronghold v Brně či v Praze nemusí být nic až těžkého dost podobných nadšenců v takto velkých městech určitě najdete. Velkou středověkou armádu ani v takto velkých městech nepostavíte a epickou bitvu nesvedete, v menším městě již nepostavíte ani hlídkovou patrolu a pokud jste dítě-LARPista bydlící na vesnici, budete pravděpodobně osamělým potulným rytířem. Vysvětlení je to trochu poetické, nicméně věříme že názorné. Cílem Adventure Březová z.s. je spojovat děti v jejich zájmech a tyto zájmy dále rozvíjet a to celoročně i třeba pomocí sociálních sítí a virtuálních kontaktů. Aby pak tím společný vrcholem mohl být letní tábor, nebo nějaká víkendová akce. Nechceme "konkurovat" skautům a zálesákům (konkurovat není to správné slovo, svoji práci dělají skvěle a Pán Bůh zaplať za každého kdo svůj čas smysluplně věnuje dětem a mládeži) cílíme trochu jinam. Chceme dětem z celé ČR poskytovat jedinečné zážitky, které by jinde hledaly jen obtížně.

 

 

Pro děti mládež z Mikroregionu podhůří Mařenky, z Třebíčska a kraje Vysočina

Jak jsme se v minulém odstavci rozmáchli po České republice vraťme se nyní do našeho malého krásného mikroregionu. Zde chceme dětem nabídnou zcela pravidelnou činnost, být takový DDM regionu, podílet se tu významně na pořádání akcí pro děti a mládež. A nejde jen o mikroregion, ale i o Třebíčsko a Kraj Vysočina.

 

Pro celý mikroregion

Ačkoliv by se to mohlo na první pohled zdát že naším jedinou prioritou jsou děti a mládež, není tomu tak vždy. Chceme se podílet i na kultuře, rozvoji a cestovním ruchu celého mikroregionu. Více o tomto najdete pod tímto odkazem

 

 

 

Kde chceme za tři roky být

 

Chceme mít v našich tématech ty nejlepší tábory. Nejvybavenější, nejopravdovější, tak, aby si táborníci připadali jak ve velkolepém filmu. Chceme být jedničkou v oblasti zážitkových aktivit pro děti a mládež z celé České republiky a  přitáhnout i pozornost zahraničí. Každý rok chceme posouvat laťku výše a chceme určovat směr. Chceme dávat dětem mimořádné zážitky, které si budou pamatovat celý život.

 

Chceme mít ty nejlepší vedoucí. Chceme abychom měli ze všech organizací tu nejlepší péči o vedoucí, instruktory a praktikanty, abychom měli jedinečný systém vzdělávání, společného rozvoje a hledání cest a jedinečné know-how, pro které budeme - s unikátní Březovou za zády žádaným partnerem pro výměnu zkušeností doma i v zahraničí.

 

Chceme být srdcem mikroregionu

Chceme být volnočasovým, vzdělávacím, zájmovým, rozvojovým a kulturním srdcem Mikroregionu podhůří Mařenky, skutečným hybatelem, který zde realizuje mnoho pravidelných zájmových aktivit pro děti a pro mládež, využívá svého know-how k rozvoji mikroregionu, je příjemcem peněz z dotací a tyto dotace mají výrazný dopad na kvalitu života v Mikroregionu Podhůří Mařenky.

 

Chceme být "světoví"

Chceme do tří let vybudovat síť partnerských organizací a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Nejvíce tíhneme k sousednímu Rakousku, kde se nám s novým programovacím obdobím otevírá možnost účasti na programech přeshraniční spolupráce Interreg 2021-2027, případně Fondu malých projektů. Máme ale ambice zapojit se nejen do Interregu, ale i do větších Evropských projektů, které s námi tematicky souvisejí. Více najdete v sekci Cross Border Cooperation

 

Co plánujeme

Tady už se pouštíme do konkrétních plánů. Připravujeme celou řadu projektů a to, co nás čeká v nejbližší době najdete pod tímto odkazem. Máme ale i dlouhodobé vize a projekty, některé dokonce investičního charakteru. Věříme, že vám je budeme moci brzy představit.  

 

 

 

 

 

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS