BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Cross Border Cooperation

CBC - Cross-Border Cooperation, přeshraniční spolupráce. Hledáme partnery z evropských zemí z oblasti práce s dětmi a mládeží, zážitkové pedagogiky nebo zážitkového cestovního ruchu pro vytvoření partnerství a společné výměnné projekty pro roky 2022 - 2028

Hledáme partnery na české, rakouské a německé straně i na úrovni ostatních členských států EU z řad veřejné správy, neziskových organizací, mikroregionů či podnikatelské sféry, středních či vysokých škol, kteří by měli zájem zapojit se do programů Interreg CZ-AT, případně jiných projektů EU, pro které by naše nezisková organizace (nebo náš mikroregion) byla vhodným partnerem pro realizaci projektů. Ať již jako vedoucí partner, nebo jen partner, jsme připraveni na jakoukoliv formu spolupráce. Cílíme především na projekty z těchto oblastí:

 • Neformální vzdělávání dětí a mládeže
 • Výměnné pobyty, přeshraniční workshopy a campy dětí a mládeže
 • Přeshraniční výměna know-how v oblasti zážitkové pedagogiky
 • Přeshraniční výměna knoh-how v oblastni neformálního vzdělávání
 • Přeshraniční konference v oblasti udržitelného cestovního ruchu
 • Přeshraniční konference v oblasti cestovního ruchu se zaměřením děti a mládež
 • Platforma pro přeshraniční setkávání škol
 • Přeshraniční platforma pro kulturní výměny a společenské akce v mikroregionu
 • Přeshraniční výměna zkušeností instruktorů, animátorů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží
 • Případně jakákoliv další témata související s naší činností
 • Výměna studentů a dobrovolníků


Wir suchen Partnerschaft

Wir suchen Organisationen und Subjekte (Gemeinde, NGO, Schulen, Gemenischaften, Verbände, Regionen, Organisationen die mit Kindern und Jugendliche arbeiten, Pfarrgemeinden und andere, die interesiert sind für eine Kooperation auf gemeinsame  EU projekte, wie zum Beispiel Interreg CZ-AT oder andere EU Programme mit uns. Wir sind bereit der führender  - Projek-Leiter-, so wie auch neben-Partner werden. Wir haben schon viele Erfahrungen mit EU Projekte und sind bereit eine zukunftorientierte langjährige Partnerschaft anknüpfen.

 

Kontakt  Herr Jiri Spacek, tel +420 777 569 773, mail jirka@istan.cz


 

We are looking for partners

We are looking for partners for joint projects We are looking for partners from municipalities, associations, schools, organizations working with children and youth and regions for joint projects, know-how exchanges, joint projects Interreg CZ-AT or other EU funds. We have an experienced team of implementers, lots of ideas and a unique background. We can fulfill both the role of lead partner and the classic partner of the project. We are mainly interested in international exchanges of youth and volunteers, meetings for the exchange of know-how in the field of work with children and youth, joint investment projects in the field of adventure tourism, non-formal education of children and youth, cultural exchanges, implementation of joint cultural events, region development activities.

 

Contact us:  Mr. Jiri Spacek, tel +420 777 569 773, mail jirka@istan.cz

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS