BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Všeobecné podmínky ubytování školních skupin

Všeobecné obchodní a další podmínky a výklad pojmů ke smlouvě a specifikační kartě a další podmínky pro ubytování školních skupin.

Zajištěním školní akce se rozumí

  1. Poskytnutí ubytovacích služeb v Resortu Březová, Římov ev. č. 1, Římov a služeb bezprostředně souvisejících s ubytováním,  jako je stravování a využívání služeb bezprostředně souvisejících s ubytováním dle platné související legislativy.
  2. Dále se zajištěním školní akce rozumí poskytnutí ubytovacích služeb v Resortu Březová se specifickým přihlédnutím k požadavkům k aktuálně platné vyhlášce upravující zotavovací akce pro děti a mládež, tj. ubytovací služby budou tímto způsobem cíleně upraveny tak, jak vyžaduje nebo doporučuje tato vyhláška, nebo vyhlášky či legislativa související. Zde se jedná zejména o: Poskytnutí případné doložení souvisejících dokumentů hygienické stanici či samotnému klientovi, zejména pak aktuální rozbor pitné vody, úprava ubytovacího režimu střediska s přihlédnutím na stanovení nočního klidu, poskytnutí plánovaného jídelníčku, plánování jídelníčku s ohledem na typ klientely (děti, mládež, školní skupiny), specifický  provozní řád střediska s ohledem na cílové skupiny, zajištění kontaktu na dětského lékaře v okolí atd.
  3. V rámci zajištění školní akce jsou součástí ubytovacích služeb a v ceně ubytovacích služeb zahrnuty atraktivity Resortu (bazén, hřiště, lanový parkur, dětský koutek a ostatní aktivity) které jsou součástí buď zážitkové nebo environmentální výchovy, k využívání těchto aktivit bude pedagog řádně poučen. Využívání aktivit se řídí věkem ubytovaných, dle kterého je vybráno i označení pobytu tzv. programem. Program zjednodušenou formou vymezuje možné využívání aktivit ubytovacího zařízení Resort Březová s ohraničením věku žáků a studentů.
  4. Veškeré další informace upravuje "Provozní řád Resortu Březová" část A - Společný ubytovací řád a část B - specifika ubytovacího řádu pro děti a mládež.
  5. Zajištěním školní akce se rozumí zajištění ubytování v takovém rozsahu, jak je uvedeno ve specifikační kartě, se zohledněním specifik školního pobytu a souvisejících platných vyhlášek a to zejména: a) pedagogové nebudou ubytováni na stejném pokoji s dětmi. b) pedagogové budou mít k dispozici WC a sprchy oddělené od společných sprch pro děti. c) děti předškolního věku nebudou ubytovávány na pokojích vybavených patrovou postelí. d) oddělené ubytování chlapci a dívky e) ostatní parametry ubytování se řídí příslušnou vyhláškou  o pořádání zotavovacích akcí.

                               

 

 Specifikační karta:

  1. Po vyplnění on-line rezervace se  údaje zobrazují v tzv. specifikační kartě ubytování. Specifikační karta je závaznou pro obě strany a to jak z hlediska A) Termínu, B) Počtu, C) Ceny, D) složení skupiny s ohledem na počet chlapci/dívky/dospělé osoby. Poskytovatel ubytování je povinen zajistit takový počet  pokojů, aby bylo možno ubytovat školu tak, jak je popsáno v bodě 5.  Poskytovatel ubytovacích služeb není povinen poskytnout pokoje navíc v případě, kdy dorazí vyšší počet, než je uveden ve specifikační kartě. Poskytovatel dále není povinen poskytnou vyšší počet pokojů v případě, že složení skupiny nebude odpovídat specifikační kartě.

 

 

 

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS