BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Všeobecné podmínky a FAQ

Všeobecné obchodní a další podmínky a výklad pojmů ke smlouvě a specifikační kartě a další podmínky pro ubytování školních skupin.

Zajištěním školní akce, školního pobytu, školního výletu, školy v přírodě a podobných akcí a podobné terminologie se rozumí a dále upřesňuje:

 

  1. Poskytnutí ubytovacích služeb v Resortu Březová, Římov ev. č. 1, Římov a služeb bezprostředně souvisejících s ubytováním,  jako je stravování a využívání služeb  souvisejících s ubytováním společným pro všechny ubytované hosty resortu dle platné související legislativy.
  2. Dále se zajištěním školní akce rozumí poskytnutí ubytovacích služeb v Resortu Březová se specifickým přihlédnutím k požadavkům k aktuálně platné vyhlášce upravující zotavovací akce pro děti a mládež, tj. ubytovací služby budou tímto způsobem cíleně upraveny tak, jak vyžaduje nebo doporučuje tato vyhláška, nebo vyhlášky či legislativa související. Zde se jedná zejména o: Poskytnutí případné doložení souvisejících dokumentů hygienické stanici či samotnému klientovi, zejména pak aktuální rozbor pitné vody, úprava ubytovacího režimu střediska s přihlédnutím na stanovení nočního klidu, poskytnutí plánovaného jídelníčku, plánování jídelníčku s ohledem na typ klientely (děti, mládež, školní skupiny), specifický  provozní řád střediska s ohledem na cílové skupiny, zajištění kontaktu na dětského lékaře v okolí atd.
  3. Zajištěním školní akce nebo zajištěním ubytování školní akce se rozumí zajištění ubytování v takovém rozsahu, jak je uvedeno ve specifikační kartě, se zohledněním specifik školního pobytu a souvisejících platných vyhlášek a to zejména: a) pedagogové nebudou ubytováni na stejném pokoji s dětmi. b) pedagogové budou mít k dispozici WC a sprchy oddělené od společných sprch pro děti. c) děti předškolního věku nebudou ubytovávány na pokojích vybavených patrovou postelí. d) oddělené ubytování chlapci a dívky e) ostatní parametry ubytování se řídí příslušnou vyhláškou  o pořádání zotavovacích akcí.
  4. V rámci zajištění školní akce jsou součástí ubytovacích služeb a v ceně ubytovacích služeb zahrnuty atraktivity Resortu (bazén, hřiště, lanový parkur, dětský koutek a ostatní aktivity). Využívání aktivit se řídí věkem ubytovaných, dle kterého je vybráno i označení pobytu tzv. typem. Typ zjednodušenou formou vymezuje možné využívání aktivit ubytovacího zařízení Resort Březová s ohraničením věku žáků a studentů a případnou tematizaci. Využívání jednotlivých atrakcí se řídí instrukcemi, uvedené na informační ceduli u každé atrakce.
  5. Veškeré další informace upravuje "Provozní řád Resortu Březová" část A - Společný ubytovací řád a část B - specifika ubytovacího řádu pro děti a mládež.
  6. Pořadatelem, organizátorem, realizátorem, objednavatelem, zadavatelem školního pobytu (případně jiným synonymem těchto pojmů) je vždy a za všech okolností škola nebo školské zařízení, případně nezisková organizace při škole, SRPŠ a podobně. Outdoor Aliance s.r.o. nikdy není pořadatelem této akce. Z toho důvodu vyplývá pro školu (apod.) mimo jiné povinnost zajistit při zotavovací akci nahlášení pobytu hygienické stanici, pokud délka pobytu a počet žáků naplní požadavek na toto ohlášení.

                           

 

 Specifikační karta:

  1. Po vyplnění on-line rezervace se  údaje zobrazují v tzv. specifikační kartě ubytování. Specifikační karta je závaznou pro obě strany a to jak z hlediska A) Termínu, B) Počtu, C) Ceny, D) složení skupiny s ohledem na počet chlapci/dívky/dospělé osoby. Poskytovatel ubytování je povinen zajistit takový počet  pokojů, aby bylo možno ubytovat školu tak, jak je popsáno v bodě 5.  Poskytovatel ubytovacích služeb není povinen poskytnout pokoje navíc v případě, kdy dorazí vyšší počet, než je uveden ve specifikační kartě. Poskytovatel dále není povinen poskytnou vyšší počet pokojů v případě, že složení skupiny nebude odpovídat specifikační kartě.

 

FAQ:

 

1. Můžete nám zajistit dopravu?

Ne, dopravu školám ani jiným skupinám nezajišťujeme. Dopravu si musí vždy zajistit pořadatel akce, viz. bod 6. Ani vám s výběrem dopravce bohužel neporadíme, protože předpokládáme, že každá škola má svého osvědčeného dopravce, se kterým je zvyklá dlouhodobě spolupracovat. Pokud ale jedete na Březovou vlakem, jsme schopni vám dát kontakt na osvědčeného dopravce, který vás doveze z nádraží na Březovou. Platbu a ostatní si s ním ale musíte vyřídit zvlášť.

 

2. Je možno přikoupit špekáčky, když chceme posedět u táboráku?

Ano lze, nutné ale hlásit co nejdříve při nástupu na ubytování. 

 

3. Je možno na středisku něco zakoupit?

Ano ve středisku je skvěle vybavený bufet s velmi širokým sortimentem, ve vybrané dny se dělá i pizza a tortily, k dostání je také celá řada suvenýrů.

 

4. Jaký je nejbližší lékař či nemocnice?

Nemocnice je nejblíže v Třebíči (cca 10 km cca 12 minut, stejně tak i lékař, pohotovost a zubní lékař)

 

 

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS