BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Šéfinstruktor

Vypisujeme pozici na Manažera instruktorů, táborových vedoucích a všech kdo pracují pro program na Březové. Netýká se to ostatního personálu (kuchaři, úklid údržba a spol. - tyto pozice si dále budeme řídit sami). Hledáme prostě šéfa instruktorů a vedoucích, toho, který bude hledat nové a nové talenty, pracovat se stávajícími a bude se neustále snažit posouvat tuto práci dál.  Protože lidé jsou pro Březovou nesmírně důležití.

Ano, tohle je práce na celý rok. Nehodíme Tě do toho, minimálně první rok bys tuto pozici sdílel s naší ředitelkou Lídou. Pokud Tě tato pozice zaujala, napiš jí na lida@istan.cz  A tuto práci umíme velmi dobře ohodnotit. Mzdové podmínky a další podrobnosti Ti řekne Lída.

Jak může tato práce vypadat konkrétněji v jednotlivých měsících? To se Ti pokusíme přiblížit v tomto textu a popíšeme ti to zcela neformálně, ale věříme, že o to přesněji.


Jak je zmíněno výše, lidé, kteří pracují na pozicích táborových vedoucích či instruktorů školních skupin nebo o víkendech na „rodinkách“ jsou nesmírně důležití a chceme mít ty nejlepší. A je třeba s nimi neustále pracovat, rozvíjet je, vzdělávat, objevovat a hledat nové, školit je, komunikovat. Je to zkrátka celoroční koloběh, který se však dle našeho názoru, vyplácí.

V sezóně

Práci ze začátku povídání rozdělíme na dvě období:
Duben až září, kdy na Březové probíhá ostrá sezóna a Březová je zaplněna dětmi. Od dubna do června k nám jezdí školy (programoví lidé pracují na takzvané pozici: Instruktora školních skupin), o některých víkendech k nám jezdí také školy, v některých víkendech otevíráme Březovou veřejnosti na jednodenní akce, kdy je Resort otevřen od 10 do 17 hod a programoví lidé zejména obsluhují lezeckou stěnu, vysoká lana a další aktivity. V červenci a v srpnu probíhají naše letní tábory a programoví lidé jsou táboroví oddíloví vedoucí, praktikanti a hlavní vedoucí táborů. Září a první polovina října patří opět školám, tj. opět instruktoři školních skupin.

Je třeba počítat s tím, že období sezóny, tj. duben – září je prostě náročnější a vyžaduje co největší přítomnost manažera programu na místě na Březové. Není to o tom, že se 1.4. na Březovou nastěhujete a odjedete 30.9 a nemůžete si vzít ani den volna, to určitě ne, ale pokud tam nebudete, nezříkáte se odpovědnosti, že máte vše zařízené, nasmlouvané , naškolené instruktory a adekvátní náhradu za víkend či dny, kdy tam nejste. Proto musí být osoba na této pozici samostatná, kompetentní, schopna své vlastní úvahy, schopna samostatně rozhodnout a umět také přijmout odpovědnost a z Březové odjet ve chvíli že víte, že máte po programová stránce a zajištění lidí vše „ošéfované“.
Budete komunikovat s programovými lidmi a nasazovat je dle obsazenosti, budete každé ráno vést poradu s programovými lidmi a plánovat daný den, někdy bude potřeba zaskočit přímo v programu, jindy se možná projedete jako řidič s pedagogem a dítětem do nemocnice, budete dělat dílčí doškolení s novými lidmi přímo v ostrém provozu, budete dohlížet na prováděnou práci instruktorů, budete úzce komunikovat s pedagogy a zjišťovat jejich spokojenost, vnímat podněty, přání. Budete se určitě hodně pohybovat v „terénu“ tj. v prostoru Březové. Pouze z kanceláře se Březová řídit určitě nedá. V létě jsou letní tábory, budete před tím i v průběhu komunikovat s hlavními vedoucími, oddílovými vedoucími, před zahájením táborů vše koordinovat, nakupovat a třídit programový materiál a chystat vše proto, aby tábory po programové stránce proběhly co nejhladčeji. Budete nahlížet do táborových programů, sem tam u toho i něco vyfotíte, budete komunikovat s rodiči.

Mimo sezónu

Září až začátek dubna – období tzv. mimo sezónní, tj. na Březové nejsou žádní klienti. Toto období se nesmí prospat, naopak, jakmile sezona skončí  (v polovině října) téměř okamžitě se připravuje sezóna další. Cílem manažera je mít velmi širokou základnu čítající stovky lidí táborových vedoucích a instruktorů školních skupin a tyto lidi vzdělávat, pořádat pro ně i školení, komunikovat s nimi, naslouchat jim, motivovat, podporovat, zajímat se o to, jak připravují své programovky letních táborů ( propracovaný táborový harmonogra), jak je budou chtít zase posunout, být jim v této oblasti mentorem. Je to i tom, že manažer programu připraví, např. právě s pomocí marketéra, strategii oslovování nových lidí, vyrazí v tomto mimosezónním období „ do světa“ na fakulty, univerzity, bude umět odprezentovat Březovou a nadchne pro tuto práci ty správné lidi a ty dostane na Březovou.

Koho si vybíráme k dětem, na tom nám nesmírně záleží. Takže si zakládáme i na tom, že s každým jediným zájemcem povede manažer programu osobní videohovor. Proč? Protože je to nesmírně důležité. Mít zájem zjistit, kdo chce pod hlavičkou Resortu pracovat s „našimi“ dětmi, co ho k tomu vede, jaké má ambice, jaké táborové tematiky ho lákají, jaká věková kategorie mu vyhovuje, v čem je dobrý, co může našemu táborového prostředí a dětem nabídnout. 
Manažer programu se bude také hlavním dílem podílet a přicházet s návrhy školení, vzdělávání, které budou jakkoliv naše „programové lidi“, instruktory školních skupin.

Vlastnosti, předpoklady, očekávání

Manažer programu by také měla být osoba co zkrátka má ráda práci s lidmi, umí tyto lidi pro práci nadchnout, je příjemná, vlídná, chápavá, umí je motivovat, ale na druhou stranu má také u svých lidí zdravý respekt, umí podat konstruktivní kritiku, umí je vést a je jim v mnoha věcech příkladem. Pracovat budete zejména s mladými lidmi, 16 – 30 let.

Jaké dovednosti by vám mohly být u nás užitečné? Určitě řidičské dovednosti – skupina B, kurz zdravotníka zotavovacích akcí ( možno si dodělat), pedagogické dovednosti, komunikační, prezentační dovednosti.

Co naopak požadujeme?
- Umět se samostatně rozhodnout
- Být schopný přijmout odpovědnost a jít s kůži na trh
- Být pro své programové lidi lídrem
- Umět se „prát za Březovou“
- že tuto pozici nebudete vykonávat jen proto, že do práce se prostě chodí a z něčeho musíte žít (mimochodem dokážeme tuto pozici velmi dobře ohodnotit), ale také že budete hrdí na to, že za úspěchem Březové stojí i Vaše práce a nasazení a nasazení „vašich lidí“, díky kterým prožijí děti na Březové nezapomenutelné zážitky a Březová se stane jejich srdeční záležitostí. I Vaší. 

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS