BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Lezecká stěna

Lezecká stěna

Lezení patří od pradávna k základnímu pohybovému fondu člověka. Zaměstnáváme při něm čtyři ze šesti smyslů - zarak, sluch, hmat a smysl pro udržování rovnováhy. Lezení je pohybem pro člověka přirozeným. V dávných dobách bylo nutnou dovedností umět vyšplhat na strom pro kořist, zachránit se před divou zvěří, sklidit úrodu z ovocných stromů. Avšak civilizace nás této dovednosti zbavuje. Na všechno už jsou žebříky, požární plošiny a složitá mechanizace. Ale touha lézt, stoupat vzhůru, překonávat překážky, ta je v nás stále.

Lezení na umělých stěnách není módní záležitostí posledních desetiletí. První stěny a výcvik lezců jsou známy již ze středověku, kdy byli tzv. žebříkáři nasazováni k výstupům na hradby a tvořili velmi důležitou součást obléhajících vojsk.

Na Březové máme v tuto chvíli dvě lezecké stěny, na každé z nich jsou dvě cesty. Základní stěna, Základní stěna s převisem a extra vysoká lezecká stěna, provedená v imitaci pískovce, s úctyhodnou výškou 15 metrů, umístěná na vysoké věži.

Na stěnách používáme tzv. horní jištění. V praxi to znamená, že lano je na vršku stěny provlečeno kruhem. Jeden konec má na sobě lezec na pevno uchycený k celotělovému úvazku a na druhém konci ho jistí instruktor.

Technika lezení :

Lezení je pohyb po výstupcích lezecké stěny nebo skály, kterým se mezi lezeckou veřejností říká chyty - pro ruce nebo stupy - pro nohy.

Při lezení by jste měli mít lano vždy od úvazku přímo mezi rukama, na prsou, vzhůru k jištění. Pokud si ho necháte za ramenem, může vás při pádu otočit. Při lezení obecně platí pravidlo tří pevných bodů. Ze čtyř končetin jsou tři stále v kontaktu se stěnou, pohybuje se jen jedna. Ruce by měli být co nejvíce natažené, krčit se a natahovat se pracovat pouze při pohybu vzhůru, při hledání dalšího postupu by měli být opět natažené. Nezapomínejte využívat co možná nejvíce nohy. Čím větší část váhy dokážete přenést na nohy, tím méně musíte použít sílu rukou.

Odborní instruktoři jsou nositeli akreditovaných licencí v oblasti jejich specializace.

Instruktorský tým absolvoval kurzy první pomoci, vedoucí programu je absolventem licenčního semináře ZdrSEM a ČSČK§

V adrenalinových programech používáme atestovaný materiál ( U.I.A.A. ).

Všechny aktivity jsou testovány instruktorským týmem a podřízeny bezpečnostním standardům motivovaných zásadami Outward Bound.

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Rambodráha
Lukostřelba
Skok do prázdna
Bungee-trampolína
Bazén
Nízká lana
Bungee-running
Paintball
Airsoft
Noční hra
Zorbing
Let balónem
Rafty
Démonická lanovka
Vysoká lana "velký okruh"
Jákobův žebřík
Diskotéka
Sportoviště
GPS
Larp
Týmpark