BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Letní tábory a mobilní telefony

Dávat dítěti mobilní telefon na letní tábor ano či ne? Ostatní provozovatelé to zakazují, My to nezakazujeme, ale upozorňujeme na určitá pravidla

Proč vůbec zakazují provozovatelé letních táborů mobilní telefony?

Se zákazem mobilních telefonů na dětském letním táboře se můžete setkat u 90-ti procent všech organizátorů letních táborů. Zákaz mobilních telefonů může mít různé důvody. Mnohdy se provozovatel letního tábora bojí toho, že dítě mobil na táboře ztratí. Jinde, zvláště pak u zálesáckých táborů je zde důvodná obava, že by tento prvek moderní doby narušoval program. Tyto obavy jsou opodstatněné a pokud jsou vedeny těmito pohnutkami, pak je samozřejmě lze chápat. My se ale důvodně obáváme, že mnoho provozovatelů letních táborů sleduje tímto zákazem něco jiného. A sice zakrýt pravý stav věci, který se týká především občas hrůzostrašného stavu areálu, ve kterém se tábor pořádá. Fotoaparát, který v dnešní době má úplně každý telefon pak může mnohým realizátorům letních táborů pořádně zatopit a mnohé rodiče pak mohou fotky vybydleného areálu pěkně vyděsit. A proč tohoto riziko podstupovat? Jednoduché řešení se přímo nabízí, mobily na letních táborech zakážeme a je po problému.

Na našich táborech mobily nezakazujeme

My jsme velmi pyšní na to, v jakém prostředí se naše letní tábory realizují a každá sdílená fotka z tábora je pro nás tou nejlepší reklamou. Každoročně v průběhu letních táborů sami pořídíme desetitisíce fotek. /plně chápeme, že dítě si chce jedinečné zážitky na našich táborech také vyfotit a jsme na to vlastně hrdí. Takže na letních táborech STAN mobily určitě nezakazujeme.

Pravidla pro mobily na letním táboře

Pokud tedy budete dávat dítěti mobil na letní tábor, jsou tu určitá pravidla a doporučení. pro lepší srozumitelnost je píšeme velmi neformálně:

1. Za ztrátu mobilního telefonu neručíme. Nemůžeme zkrátka po hře běhat po lesích a zkoumat každý pařez, jestli si dítě náhodou telefon nepoložilo tam. Nejčastější věta dítěte když se něco takového stane je "já jsem si ho schoval v lese". Přičemž klíčové je právě bohužel slovo "schoval". Ztráta drahého mobilu pak může dítěti pokazit dojem z úžasného tábora.

2. U malých dětí mobily dětem vedoucí vybírají a dávají vždy v době osobního klidu.

Právě z důvodu eliminování ztráty, vybere u táborů pro nejmenší vedoucí telefony k sobě a vydává je dětem v době osobního volna. Ale právě u dětí do cca 10 let věku mobily opravdu nedoporučujeme. Je to zkrátka velká starost navíc. Navíc máme tak skvělé denní fcb zpravodajství na fcb (každodenní a s desítkami fotek), že rodič zůstává takto v kontaktu.

3. Mobil nesmí narušovat program - starším dětem není dovoleno brát si mobily do specifických - top herních úseků. Mobil narušuje strhující atmosféru (mnohdy například středověké) hry.

4. Mobil nesmí být nikdy použit pro focení ostatních kamarádů/účastníků tábora proti jejich vůli. To je neférové a nekamarádské.

5. Mobil nikdy nesmí být brán do míst, kde by dítěti mohl vypadnout z kapsy a zranit účastníky pod ním. Typicky se jedná o vysokolanová centra, lezecké stěny atd.

A na závěr...

Mobilů si děti užijí po celý rok až až. Mnohdy pak mají tendenci žít spíš ve virtuálním světě, navazovat kamarádství jen on-line a i jejich fantazie je omezena často rámečkem dispeje jejich mobilu. Letní tábor má sloužit k tomu, aby toto vyvažoval. Malý "mobilní půst" tak určitě přispěje k vyváženému rozvoji dětské osobnosti.

Přečteno: 456x
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS